Pomocník systému OBERON
Licenčná politika

Systém OBERON je možné získať bez akejkoľvek prvotnej investície. Stačí získať inštalačné súbory (napríklad z www.exalogic.sk), vykonať inštaláciu a ihneď je možné začať pracovať. Bez zakúpenia licencie je softvér plne funkčný po dobu 15 dní po objednaní licencie. Po uplynutí tejto doby, počas ktorej nedôjde k úhrade licencie bude však počet zápisov v niektorých evidenciách obmedzený. Zakúpením licencie sa obmedzenia zrušia - so softvérom je možné pracovať plnohodnotne.

Vzhľadom na to, že licencia sa zakupuje na každé účtovné obdobie (kalendárny rok) samostatne, nazývame ju ročná licencia. Dôležité je hlavne to, že v prvý rok používania softvéru sa neplatia už žiadne ďalšie poplatky, podobne ani v ďalších rokoch - teda softvér je možné získať bez vysokých počiatočných nákladov len za cenu ročného udržiavacieho poplatku.

Výhody ročných licencií

Čo je licencia?

OBERON bez licencie

OBERON je možné používať aj bez zakúpenej licencie, stačí ho stiahnuť a nainštalovať. Bez licencie je možné vytvoriť:

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018