Pomocník systému OBERON
Účtovný denník

Základné informácie 

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostatky pokladnice/bankového účtu

Zobraziť doklad z knihy pohľadávok alebo záväzkov

Zobraziť v evidencii DPH

Zobraziť väzby dokumentu 

Prečíslovanie dokladov

Hromadné zmeny

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

Export účtovného denníka pre externé spracovanie

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018