Pomocník systému OBERON
Peňažný denník

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostatky pokladnice/bankového účtu

Súčty stĺpcov peňažného denníka

Zobraziť doklad z knihy pohľadávok alebo záväzkov

Zobraziť väzby dokumentu 

Prečíslovanie pokladničných dokladov

Prečíslovanie nepeňažných dokladov

Prečíslovanie poradových čísel

Hromadné zmeny

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018