Pomocník systému OBERON
Kniha drobného investičného majetku

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári na zaradenie do Knihy drobného investičného majetku nájdete v téme Inventárna karta drobného majetku.

Ďalšie možnosti evidencie

V Knihe drobného investičného majetku sú dostupné pre prácu so záznamami ďalšie možnosti. Nájdete ich v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Import majetku z inej účtovnej jednotky

Obnoviť vymazaný záznam

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018