Pomocník systému OBERON
Predkontácie - jednoduché účtovníctvo

Základné informácie 

Formulár Predkontácia je bližšie popísaný v téme Formulár Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018