Pomocník systému OBERON
Predkontácie - jednoduché účtovníctvo

OBERON - Položky v ponukách > Účtovníctvo > Predkontácie - jednoduché účtovníctvo

Základné informácie 

Formulár Predkontácia je bližšie popísaný v téme Formulár Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo.
Príbuzné témy