Pomocník systému OBERON
Typy dokladov

Základné informácie  

Popis formulára Účtovný denník - typy dokladov

Zoznam typov dokladov, ktoré používate (zoznam je možné dopĺňať). Tieto typy dokladov potom môžete vybrať v účtovnom denníku v poli Typ dokladu.

Názov

Číselný rad

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018