Pomocník systému OBERON
Kniha investičného majetku

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári na zaradenie do Knihy investičného majetku nájdete v téme Inventárna karta.

Ďalšie možnosti evidencie

V Knihe investičného majetku sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Hromadný prepočet odpisov

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Import majetku z inej účtovnej jednotky

Obnoviť vymazaný záznam

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018