Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie bankových výpisov

Základné informácie

Princíp fungovania

Po naimportovaní bankového výpisu program zistí, aké pravidlá sú vytvorené, a vykoná spárovanie medzi položkami bankového výpisu a pravidlami. Program prejde všetky položky bankového výpisu a dohľadá k nim zodpovedajúce predkontácie a podľa týchto predkontácií vytvorí záznamy v účtovnom denníku. Tie položky bankového výpisu, ktoré program nevedel zaúčtovať, sa zvýraznia červenou farbou.

Prehľad podporovaných bánk

Niektoré banky umožňujú zasielanie informatívnych súborov (napríklad s príponou stm, html atď.), ktoré nie sú exportmi zo systému internetbanking alebo homebanking. Takéto výpisy nie je možné exportovať priamo do účtovného programu, je potrebné mať zakúpený a nainštalovaný špeciálny softvér do banky, ktorý tento exportovaný súbor dekryptuje. V nasledujúcej tabuľke sú znázornené banky a formáty, ktoré je možné importovať do systému OBERON.

Banka Názov formátu
Všeobecný formát ABO-GPC
Všeobecný formát Clearing
Všeobecný formát Gemini
DEXIA homebanking ABO-GPC
Ľudová banka internetbanking DLM
SLSP homebanking CSV
Clearing
SLSP internetbanking CSV
TatraBanka homebanking ABO-GPC
Clearing
XML
Gemini
TatraBanka internetbanking XML
VÚB homebanking ABO-GPC
XML
VÚB homebanking - tuzemsko XML
VÚB internetbanking GPC
Poštová banka ABO-GPC
Prima banka homebanking ABO-GPC
Prima banka internetbanking CSV
ČSOB internetbanking CSV
ČSOB homebanking XML
ČSOB internetbanking TXT
mBank internetbanking CSV
OTP internetbanking CSV
OTP homebanking GPC
Sberbank internetbanking DLM
Fio banka CSV

Postup na hromadné účtovanie bankových výpisov

  1. Skôr, ako začnete používať automatické účtovanie položiek bankových výpisov, je nutné mať v banke sprístupnenie bankového výpisu v elektronickej forme vo formátoch napríklad ABO, CSV, Gemini a pod.
  2. Zvoľte ponuku Účtovníctvo - Hromadné účtovanie bankových výpisov, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte bankový účet.
  3. Ďalším krokom je naimportovať bankový výpis (tlačidlo Možnosti). Zobrazí sa sprievodca, v jednotlivých krokoch je nutné zvoliť typ importovaného súboru (zoznam podporovaných bánk je zobrazený vyššie). Do formulára Hromadné účtovanie bankových výpisov sa naimportujú položky bankového výpisu. Pokiaľ je položka správne naimportovaná, tak sa zobrazí zelenou farbou, chybne naimportovaná červenou.
  4. Po naimportovaní položiek je potrebné zadefinovať pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov (tlačidlo Možnosti). Najskôr vytvorte také pravidlá, ktoré sa v priebehu roka nemenia a je ich možné jasne identifikovať, napríklad poplatok za vedenie účtu, kreditný úrok a pod. Takýmto pravidlám priraďte najnižšie číslo, potom bude mať pravidlo najvyššiu prioritu, teda program ho bude spracovávať medzi prvými.
  5. V ďalšom kroku nadefinujte pravidlo, resp. pravidlá pre zaúčtovanie jedného riadku bankového výpisu. Takýmto pravidlám priraďte vyššie poradové číslo.
  6. Stlačením tlačidla Možnosti sa otvorí sprievodca Hromadne zaúčtovať do účtovného (peňažného) denníka; budú zaúčtované všetky správne naimportované položky, ku ktorým sú vytvorené pravidlá.
  7. Niektoré položky nemusia byť zaúčtované do účtovného denníka (napr. chýba pravidlo), vtedy je vhodné použiť funkciu Zaúčtovať vybranú položku do účtovného denníka (tlačidlo Možnosti). Zobrazí sa formulár Zápis do účtovného denníka.
  8. Po zaúčtovaní položiek bankového výpisu je možné skontrolovať správnosť zaúčtovania položiek v účtovnom denníku.
  9. Po skončení účtovania bankových výpisov je možné kvôli lepšej prehľadnosti vymazať všetky položky bankového výpisu (tlačidlo Možnosti - Hromadne vymazať položky).
Farba položky Popis
čierna položka je správne naimportovaná aj zaúčtovaná
zelená položka je správne naimportovaná, ale nie je zaúčtovaná
červená položka bola chybne naimportovaná a nebola zaúčtovaná

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti sú dostupné cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import bankového výpisu

Hromadné zaúčtovanie do účtovného denníka

Zaúčtovanie vybranej položky do účtovného denníka

Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky)

Hromadné vymazanie položiek

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018