Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie dokladov

Hromadné účtovanie dokladov slúži na automatické hromadné vytváranie dokladov v účtovnom denníku. Spravidla vytvára účtovné predpisy jednotlivých účtovaní - úhrady (bankové výpisy) sa účtujú v ďalšej evidencii Hromadné účtovanie bankových výpisov.

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Hromadne zaúčtovať

Zrušiť hromadné zaúčtovanie

Zobraziť správy o priebehu

Zobraziť vytvorené záznamy v denníku

Formulár Hromadné zaúčtovanie je bližšie popísaný v téme Sprievodca Hromadné zaúčtovanie. Formulár Účtovanie dokladu je bližšie popísaný v téme Formulár Účtovanie dokladov.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018