Pomocník systému OBERON
Príkazy na úhradu

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce s príkazmi na úhradu sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Exportovať príkaz do banky

Príkaz na úhradu schváliť (zrušiť schválenie)

Obnoviť vymazaný záznam

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018