Pomocník systému OBERON
Kalendár udalostí

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Kalendár udalostí pre jedného používateľa (zobrazenie pod sebou)

 

Obrázok č. 2: Formulár Kalendár udalostí v zobrazení vedľa seba

 

Vysvetlivky k formulára Kalendár udalostí

Deň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho dňa.
Pracovný týždeň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho pracovného týždňa.
Týždeň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho týždňa.
Mesiac - zobrazia sa úlohy a udalosti  z aktuálneho mesiaca.
Skupina - zobrazia sa úlohy a udalosti všetkých používateľov v konkrétnom dni, týždni, mesiaci podľa nastavenia.
Zobrazenie - kalendár a zoznam úloh a udalostí sa zobrazí pod sebou alebo vedľa seba
Časový úsek - minimálne časové úseky, na ktoré bude rozdelený kalendár udalostí

Dostupné možnosti evidencie

Vo formulári Kalendár udalostí sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmeniť stav

Zobraziť dokumenty a obrázky

Klávesové skratky

 Popis Kláves
Zmena šírky stĺpcov Ctrl+koliesko na myši
Systémový dátum *
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018