Pomocník systému OBERON
Evidencia reklamácií a servisu

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Kniha Evidencia reklamácií a servisu

Ďalšie informácie

Postup vytvorenia novej reklamácie/servisu je popísaný v téme Vytvorenie reklamácie/servisu.

Rozlíšenie záznamov iným typom písma

Farebné rozlíšenie záznamov

Dostupné možnosti evidencie

Ďalšie možnosti evidencie sú dostupné cez tlačidlo Možnosti.

Zmena stavu reklamácie/servisu

Odoslať e-mail

Zobraziť väzby dokumentu

Zobraziť prílohy

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Reklamácia/Servis.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018