Pomocník systému OBERON
Vlastné bankové účty

Základné informácie

Príklad čísla účtu v štruktúre IBAN
IBAN (na Slovensku dlhé 24 znakov): SK33 0200 0000 0000 0001 2351

Vysvetlenie:
SK – krajina Slovensko (kód podľa ISO normy 3166-1)
33 - kontrolné číslo (tzv. check digits podľa systému MOD 97-10)
0200 – kód banky
000000 – predčíslie
0000012351 – číslo účtu

Popis formulára Bankový účet

Pomenovanie

Číslo účtu a IBAN

Typ bankového výpisu

Typ príkazu na úhradu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018