Pomocník systému OBERON
Členenie

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár pre nastavenie stromovej štruktúry členenia

Práca s formulárom Členenie

Príklad:
Pri vytváraní nového členenia je potrebné sa nastaviť vždy na ten priečinok, v ktorom chcete vytvoriť nové členenie. Napríklad, ak chcete pridať nové členenie Tlačiarne od výrobcu HP, nastavte sa tak, ako je to vidieť z predchádzajúceho obrázka, a stlačte tlačidlo Nový

Ďalšie informácie

  • V účtovnom denníku je možné členiť zápisy aj podľa analytickej evidencie účtov v účtovnom rozvrhu.
  • V peňažnom denníku (jednoduché účtovníctvo) je možné členiť zápisy podľa predkontácií.
  • V module Sklad je možné členiť príjemky a výdajky aj podľa druhov pohybov.
  • V module Mzdy a dochádzka je možné rozúčtovať mzdy a sledovať mzdové náklady.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018