Pomocník systému OBERON
Priznania a výkazy

Základné informácie

Účtovná závierka - poznámky sú spracované len pre podvojné účtovníctvo. Poznámky sú spracované formou textového súboru typu DocX, ktorý je možné upravovať v bežných textových editoroch (Microsoft Word, Open Office, Libre Office atď.). Hodnoty vypočítané v účtovníctve program automaticky vyplní, ostatné údaje je potrebné doplniť manuálne. Účtovné poznámky neobsahujú údaje z predchádzajúceho účtovného obdobia, tie je potrebné vyplniť manuálne.

Poznámky k závierke sa zostavujú v OBERON-e, následne je ich potrebné načítať v programe eDane Java (tlačidlo Správa príloh).

Dostupné možnosti

V knihe Priznania a výkazy sú dostupné ďalšie možnosti práce s dokladmi, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prílohy

Zobraziť pôvodnú verziu dokumentu

Exportovať záznam

Hromadne vymazať informatívne priznania a výkazy

Obnoviť vymazaný záznam

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018