Pomocník systému OBERON
Knižnica dokumentov a obrázkov

Základné informácie

Ďalšie nastaviteľné vlastnosti

V tejto knihe sú cez tlačidlo Možnosti dostupné ďalšie nastaviteľné vlastnosti.

Export súborov

Import súborov (všeobecný)

Import súborov (skladové karty)

Oskenovať

Prevod obrázkov do priečinka 

Prevod obrázkov do databázy

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018