Pomocník systému OBERON
Typy výberov a vkladov hotovosti v Pokladnici OBERON

Základné informácie

Jednou zo základných funkcií Pokladnice OBERON je evidencia tržby, a teda aj hotovosti za predaj tovarov a služieb. Táto evidencia sa nachádza priamo vo formulári Pokladnica OBERON, v záložke Základné - tlačidlo Hotovosť (Ctrl + H).

V prípade, že prevádzka začína predajný deň s určitým objemom hotovosti (napr. tržba z predošlého dňa), je potrebné vykonať Počiatočný vklad hotovosti do pokladnice. Výber - odvod tržby vykoná pokladnica automaticky pri dennej uzávierke. Bližšie informácie je možné nájsť v téme Predaj na pokladnici OBERON.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018