Pomocník systému OBERON
Kniha ubytovaných

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári ubytovania nájdete v téme Ubytovanie.

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii Kniha ubytovaných sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odchod hosťa

Zobraziť dokumenty a obrázky

Odoslať e-mail

Prepočet dane z ubytovania 

Zobraziť väzby dokumentu 

Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Import údajov do modulu Hotelová recepcia

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018