Pomocník systému OBERON
Pokladničná kniha

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Pokladničná kniha

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pokladničná kniha v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Pridať zápis do pokladničnej knihy je možné pomocou formulára Zápis v pokladničnej knihe. Postup zaevidovania ubytovania je popísaný v téme Pridanie zápisu do pokladničnej knihy.

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Doklad schváliť (zrušiť schválenie)

Funkcia umožňuje jednotlivé záznamy schvaľovať (schválené a neschválené záznamy sú farebne odlíšené). Schválený doklad nie je možné opraviť a ani vymazať. Schváliť doklad môže len iný používateľ, ako ten, ktorý doklad vytvoril, s právom používateľa - Pokladničná kniha - doklad schváliť (zrušiť schválenie). Samozrejme, schválenie je možné aj zrušiť, a tak daný doklad opraviť. Zrušiť schválenie môže len používateľ, ktorý doklad schválil. Vyžadovať schválenie dokladu je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia, záložka Ostatné.

Prečíslovanie pokladničných dokladov

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné hromadne prečíslovať pokladničné doklady. Prečíslovanie pokladničných dokladov sa robí v prípade, keď sa neúčtuje v chronologickom (časovom) slede, prípadne, keď sa doplní určitý zabudnutý doklad. Pred samotným začatím prečíslovania pokladničných dokladov odporúčame vytvoriť záložnú kópiu údajov, keďže prečíslovanie dokladov je nevratný proces (nie je možný návrat späť k pôvodným hodnotám).

Zobraziť väzby dokumentu

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby. Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy