Pomocník systému OBERON
Pokladničná kniha

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

V pokladničnej knihe sú dostupné ďalšie možnosti práce so zápismi, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Doklad schváliť (zrušiť schválenie)

Prečíslovanie pokladničných dokladov

Zobraziť väzby dokumentu

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018