Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad izieb

Základné informácie

Obrázok č. 1:  Formulár Grafický prehľad izieb

 

Vysvetlivky k formuláru Grafický prehľad izieb

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti evidencie

Vo formulári Grafický prehľad izieb sú dostupné ďalšie možnosti práce so záznamami, a to pod tlačidlom Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať e-mail

Odchod hosťa

Zobraziť prehľad obsadenosti izieb

Zobraziť väzby dokumentu

Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Grafický prehľad izieb (HTML)

Zobraziť nastavenie farieb

Presunúť na izbu

Zameniť izby

Prečítanie prístupovej karty

E-mailové adresy z histórie ubytovaných osôb

Po dvojitom kliknutí myši na farebnom zvýraznení (či už na rezervácii alebo ubytovaní) sa otvorí formulár rezervácie alebo ubytovania (v kontextovej ponuke položka Upraviť). 
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018