Pomocník systému OBERON
Hotelové účty

Základné informácie

Bližšie informácie o vytvorení hotelového účtu, prípadne o vysporiadaní hotelového účtu, nájdete v téme Vytvorenie hotelového účtu.        

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii Hotelové účty sú dostupné ďalšie možnosti práce so záznamami, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Presun hotelového účtu na inú izbu

Manuálne uzatvorenie hotelového účtu

Zobraziť väzby dokumentu

V prípade, že v systéme OBERON využívate vedenie skladovej evidencie, môžete do hotelového účtu pridať aj položky skladovej evidencie.        
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018