Pomocník systému OBERON
Kniha rezervácií

OBERON - Položky v ponukách > Hotel > Kniha rezervácií

Základné informácie

Okrem základných údajov rezervácia umožňuje:

Postup, ako zaevidovať novú rezerváciu, nájdete v téme Zaevidovanie rezervácie.

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii Kniha rezervácií sú dostupné ďalšie možnosti práce s dokladmi, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Program zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky ubytovania, v ktorej je možné napríklad oskenovať doklad totožnosti alebo priradiť k záznamu z Knihy ubytovaných.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, ubytovanie, hotelový účet atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v Knihe ubytovaných vytlačiť, upraviť a exportovať.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail môže byť vytvorený z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Import údajov do modulu Hotelová recepcia

Import údajov umožňuje naimportovať údaje z inej účtovnej jednotky (databázy) do aktuálnej. Import je určený na jednorazový import údajov, napríklad pri prenájme ubytovacieho zariadenia inému subjektu. Pred samotným importom odporúčame zálohovať údaje, pretože údaje v aktuálnej databáze sa prepíšu. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať firmu a evidencie, z ktorých budú údaje importované.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy