Pomocník systému OBERON
Kniha rezervácií

Základné informácie

Okrem základných údajov rezervácia umožňuje:

Postup, ako zaevidovať novú rezerváciu, nájdete v téme Zaevidovanie rezervácie.

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii Kniha rezervácií sú dostupné ďalšie možnosti práce s dokladmi, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Zobraziť väzby dokumentu 

Odoslať e-mail

Import údajov do modulu Hotelová recepcia

Obnoviť vymazaný záznam

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018