Pomocník systému OBERON
Izby

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Izby

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Izby v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať, resp. upraviť už vytvorený typ izby je možné vo formulári Typ izby (pozri nižšie). Definovať, resp. upraviť už vytvorenú izbu je možné vo formulári Izba.

Formulár Typ izby

Formulár Typ izby umožňuje definovať typ izby v číselníku Izby modulu Hotelová recepcia. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmyformulára Izba (ponuka Hotel, Izby, tlačidlo Nový), záložka Základné, tlačidlo výberu  pri položke Typ izby - otvorí sa formulár Typy izieb, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Zadajte základné parametre typu izby - názov, počet lôžok, počet prísteliek. Zvoľte typ cenovej hladiny a zadajte počet dní, po koľkých sa má uskutočniť výmena uterákov a posteľnej bielizne. Výmena uterákov a bielizne sa zobrazí v grafickom prehľade izieb (ikonka vankúša), prípadne v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu...

Ignorovať výmenu v posledný deň pobytu (deň pred odchodom) - začiarknutie políčka zabezpečí, aby sa v grafickom prehľade izieb nezobrazovalo upozornenie na vykonanie plánovanej výmeny bielizne a uterákov deň pred odchodom hosťa, keďže bielizeň sa bude meniť pri upratovaní izby po odchode hosťa.

Príklad: Výmena bielizne je nastavená po 3 dňoch. Hosť je ubytovaný v pondelok a odchádza o týždeň v pondelok (7 dní). V prípade nenastavenia parametra Ignorovať výmenu v posledný deň pobytu (nezačiarknuté políčko) bude v grafickom prehľade izieb program upozorňovať na výmenu bielizne vo štvrtok a v nedeľu. V prípade, že bude nastavený parameter Ignorovať výmenu v posledný deň pobytu (začiarknuté políčko), upozornenie na výmenu bielizne v nedeľu (deň pred odchodom) sa nebude zobrazovať.

Zadávajú sa jedinečné identifikátory typu izby, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými rezervačnými systémami (napr. Beds24D-EDGE). Hodnota identifikátora sa zadáva po stlačení tlačidla Nový.
Príbuzné témy