Pomocník systému OBERON
Texty dokladov

Základné informácie

Nepoužívajte príliš dlhé texty aj napriek tomu, že do faktúry možno vložiť text o dĺžke až 64000 znakov. Taký dlhý text by nebolo možné správne vytlačiť. 
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018