Pomocník systému OBERON
Kniha pohľadávok

Základné informácie   

Knihe pohľadávok účtovná jednotka eviduje svoje pohľadávky voči obchodným partnerom, je v nej možné pridávať nové faktúry, zálohové faktúry, prípadne dobropisy.

Postup vytvorenia pohľadávky je popísaný v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky.

Dostupné možnosti evidencie

V knihe pohľadávok sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Úhrada dokladu

Zobraziť účtovanie

Zobraziť v evidencii DPH

Zobraziť väzby dokumentu 

Výpočet výšky úrokov z omeškania

Doklad - podrobnosti o výnose

Vernostný systém - kumulovanie benefitov

Vernostný systém - transakcie

Hromadné vystavenie faktúr

Odoslať e-mail

Zaslať SMS - upomienku

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

XML komunikácia - hromadný import dokladov

XML komunikácia - odoslať e - mail

Výber záznamov pre transport údajov

Zmena príznakov pre transport údajov

Transport údajov

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018