Pomocník systému OBERON
Kniha záväzkov

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Záväzok.

Dostupné možnosti evidencie

V Knihe záväzkov sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Zaúčtovanie dokladu

Úhrada dokladu

Zobraziť účtovanie

Zobraziť v evidencii DPH

Zobraziť väzby dokumentu 

Odoslať e-mail

Zapísať do hromadného príkazu na úhradu

Zrušenie úhrady príkazom

Výber záznamov pre transport údajov

Zmena príznakov pre transport údajov

Transport údajov

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018