Pomocník systému OBERON
Typy dokladov

Základné informácie

Bližšie informácie o typoch dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018