Pomocník systému OBERON
Objednávky vydané

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V knihe Objednávky vydané sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Automatická tvorba objednávok

Zmena stavu objednávky

Hromadné vymazanie objednávok

Odoslať e-mail

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

Výber záznamov pre transport údajov

Zmena príznakov pre transport údajov

Transport údajov

Bližšie informácie o objednávkach nájdete v téme O objednávkach a v téme Formulár Objednávka vydaná.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018