Pomocník systému OBERON
Objednávky prijaté

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V knihe Objednávky prijaté sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Vytvoriť objednávku z ponuky

Zmena stavu objednávky

Hromadné vymazanie objednávok

Doklad - podrobnosti o výnose

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

Odoslať e-mail

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

Výber záznamov pre transport údajov

Zmena príznakov pre transport údajov

Transport údajov

Bližšie informácie o objednávkach nájdete v téme O objednávkach a v téme Formulár Objednávky prijaté.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018