Pomocník systému OBERON
Automatické zálohovanie

Automatické zálohovanie umožňuje zálohovať údaje systému OBERON, prípadne aj iné údaje. Funkcia Automatické zálohovanie otvorí program OBERON Center, ktorý je spustený na pozadí Windows.

Z hľadiska použitého databázového prostredia je možné vykonať zálohovanie dvoma spôsobmi:

Ďalšie informácie o nastavení automatického zálohovania získate v téme Automatické zálohovanie.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018