Pomocník systému OBERON
Obnova údajov

Základné informácie

Pri obnove údajov zo zálohy sa prepíšu údaje, s ktorým sa práve pracuje! V prípade, že obnovované údaje nie sú údajmi aktuálne otvorenej firmy (kontroluje sa názov databázy), program zobrazí hlásenie a nedovolí ďalej pokračovať v obnove údajov.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018