Pomocník systému OBERON
Prevod do novej databázy

OBERON - Položky v ponukách > Servis > Prevod do novej databázy

Základné informácie

Databázy typu Microsoft SQL Server, MySQL Server

Bližšie informácie o postupe opravy poškodenej databázy získate v téme Poškodená databáza. V prípade, že ani uvedený postup nepomôže, spojte sa s obchodným zástupcom dodávateľa programu vo Vašom regióne, prípadne priamo s dodávateľom programu.
Príbuzné témy