Pomocník systému OBERON
Webové služby OBERON

OBERON - Položky v ponukách > Servis > Nastavenia webových služieb > Webové služby OBERON

Webové služby umožňujú komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, prípadne inými externými systémami. Nastavenia servera webovej služby sa vzťahujú na systémového používateľa, pomocou ktorého je daná služba v module OBERON Center prihlásená a hosťovaná. V prípade, že je webová služba spustená, a aby sa uvedené zmeny v nastaveniach webovej služby uplatnili, je nevyhnutné webovú službu reštartovať. 

Príbuzné témy