Pomocník systému OBERON
Zápis PLU do pokladnice

Základné informácie

Možnosti zápisu

Môžete vybrať jeden z troch spôsobov zápisu:

Zapísať všetky PLU (neobsadené PLU vynulovať)

Zapísať všetky PLU (neobsadené PLU ponechať)

Zapísať len zmenené PLU

Ak opravujete číslo PLU, prípadne príznaky, evidované predané množstvá v registračnej pokladnici musia byť nulové. To je možné zabezpečiť načítaním predaných PLU.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018