Pomocník systému OBERON
Zápis PLU do pokladnice

Základné informácie

Možnosti zápisu

Môžete vybrať jeden z troch spôsobov zápisu:

Zapísať všetky PLU (neobsadené PLU vynulovať)

Zapísať všetky PLU (neobsadené PLU ponechať)

Zapísať len zmenené PLU

Ak opravujete číslo PLU, prípadne príznaky, evidované predané množstvá v registračnej pokladnici musia byť nulové. To je možné zabezpečiť načítaním predaných PLU.

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

23.3.2018