Pomocník systému OBERON
Kniha tržieb

Základné informácie

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti evidencie

V knihe tržieb sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Dennú uzávierku schváliť (zrušiť schválenie)

Zaúčtovať vybranú položku do účtovného denníka

Zrušiť zaúčtovanie dennej uzávierky

Zobraziť vytvorené záznamy v denníku

Obrázok č. 1: Mesačný prehľad tržieb
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018