Pomocník systému OBERON
Kniha tržieb

OBERON - Položky v ponukách > Sklad > Kniha tržieb

Základné informácie

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti evidencie

V knihe tržieb sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Dennú uzávierku schváliť (zrušiť schválenie)

Dennú uzávierku môže schváliť prípadne zrušiť iný používateľ ako ten, ktorý uzávierku vytvoril. Po schválení je možné dennú uzávierku zaúčtovať. Bližšie informácie o uzávierkach získate v téme Vykonanie uzávierok

Zaúčtovať vybranú položku do účtovného denníka

Záznam v knihe tržieb je možné zaúčtovať do účtovného denníka.  

Zrušiť zaúčtovanie dennej uzávierky

Už zaúčtovanú dennú uzávierku je možné zrušiť. Tým sa vymažú záznamy v účtovnom denníku. 

Zobraziť vytvorené záznamy v denníku

Funkcia zobrazí vytvorené záznamy v účtovnom denníku.
Obrázok č. 1: Mesačný prehľad tržieb
Príbuzné témy