Pomocník systému OBERON
Druhy pohybov

Základné informácie

Popis formulára Druh pohybu

Formulár Druh pohybu je dostupný z ponuky Sklad, Druhy pohybov. Tu stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Názov

Druh pohybu

Pre obeh tovaru používať

Druh pohybu v cudzej mene

Druh pohybu bez DPH

Kontrolovať vysporiadanosť dokladov

Kontrolovať kredit limit

Výhradná predajná cena pri výdaji

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018