Pomocník systému OBERON
Príjemky

Základné informácie

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii príjemok sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vysporiadať príjemku

Zrušiť vysporiadanie príjemky

Zobraziť väzby dokumentu 

Odoslať e-mail

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018