Pomocník systému OBERON
Sklady

OBERON - Položky v ponukách > Sklad > Sklady

Základné informácie

V prípade, že v účtovnej jednotke pracuje viacero používateľov so skladmi, je možné nastaviť konkrétnym používateľom práva na jednotlivé sklady (plný prístup, len prezeranie, nepovoliť prístup). Pri vytvorení nového skladu bude mať používateľ automaticky k danému skladu prístup, v prípade potreby je možné používateľovi obmedziť právo na nový sklad.

Ďalšie informácie

Ak používate viac ako jeden sklad, môžete stanoviť, či má program kontrolovať číselné označenie skladových kariet v jednotlivých skladoch. Podľa nastavenia vo formulári Nastavenia programu na karte Sklady môže program dovoliť, resp. nedovoliť, aby sa vytvorila skladová karta s takým číslom, ako už existuje v inom sklade.

Tlačidlo Zoskupenia sa vo formulári Sklady zobrazuje len vtedy, keď vo formulári Nastavenia - firma je na karte Sklady začiarknutá voľba Používať zoskupenia skladov.

Príbuzné témy