Pomocník systému OBERON
Kniha jázd

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

Knihe jázd sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Z jazdy vytvoriť cestovný príkaz

Zobraziť cestovný príkaz

Prepočet spotreby PHL

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018