Pomocník systému OBERON
Zmena spracovávaného obdobia

Základné informácie

Zmenu spracovávaného obdobia vykonajte až po mesačnej uzávierke spracovania miezd za aktuálny mesiac.

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018