Pomocník systému OBERON
Zmena spracovávaného obdobia - Mzdy a dochádzka

OBERON - Položky v ponukách > Mzdy > Obdobie > Zmena spracovávaného obdobia - Mzdy a dochádzka

Základné informácie

Zmenu spracovávaného obdobia vykonajte až po mesačnej uzávierke spracovania miezd za aktuálny mesiac.

Príbuzné témy