Pomocník systému OBERON
Typy pracovných pomerov

Základné informácie

Postup, ako pracovníkovi priradiť pracovný pomer, je popísaný v téme Zaradenie pracovníka do evidencie.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018