Pomocník systému OBERON
Typy pracovných pomerov

Základné informácie

Postup, ako pracovníkovi priradiť pracovný pomer, je popísaný v téme Zaradenie pracovníka do evidencie.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018