Pomocník systému OBERON
Poisťovne

Základné informácie 

Popis formulára Poisťovňa

Typ poisťovne

Kód poisťovne

Adresa, Telefón, E-mail

Neaktívna poisťovňa

K poisťovni je možné zadať bankový účet - použije sa ako cieľový bankový účet na odvod sumy pre danú inštitúciu. Zadajte doplňujúce informácie k platbám - variabilný, konštantný, špecifický symbol. Variabilný alebo špecifický symbol môže byť tzv. všeobecného formátu. Viac informácií je možné získať v téme Variabilné symboly v OBERON-e.
Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej poisťovni.

 

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018