Pomocník systému OBERON
Evidencia príchodov a odchodov

Základné informácie 

Ďalšie informácie

Obr. č.: Formulár Evidencia príchodov a odchodov 

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export príchodov a odchodov

XML komunikácia - import príchodov a odchodov

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018