Pomocník systému OBERON
Mzdové predkontácie

Základné informácie

Postup vytvorenia novej mzdovej predkontácie

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Mzdové predkontácie, zobrazí sa zoznam všetkých predkontácií.
  2. Stlačte tlačidlo Nový. Zobrazí sa formulár Mzdová predkontácia.
  3. Vyberte, resp. zadajte Kategóriu, Typ položky a ďalšie údaje.
  4. Stlačením tlačidla OK sa nová predkontácia uloží.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018