Pomocník systému OBERON
Mzdové predkontácie

Základné informácie

Postup vytvorenia novej mzdovej predkontácie

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Mzdové predkontácie, zobrazí sa zoznam všetkých predkontácií.
  2. Stlačte tlačidlo Nový. Zobrazí sa formulár Mzdová predkontácia.
  3. Vyberte Kategóriu, Typ, Sazdbu.
  4. Stlačením tlačidla OK sa nová predkontácia uloží.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018