Pomocník systému OBERON
Preúčtovanie neuhradenej DPH na uhradenú

Pre potreby uplatnenia nároku na odpočet DPH sú účtovné jednotky povinné viesť analytickú evidenciu nezaplatenej a zaplatenej DPH.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018