Pomocník systému OBERON
Databáza nie je dostupná

Táto téma Pomocníka popisuje problémy pri spustením programu, kedy nie je dostupná databáza. Takéto problémy najčastejšie vznikajú pri sieťovej prevádzke systému OBERON. Riešenie problému sa líši od použitia konkrétneho typu databázy (súborová databáza MDB alebo SQL Server). 
Riešenie nedostupnosti databázy pri spustení OBERON-u býva najčastejšie spojené s nedostupnosťou sieťového počítača (servera), spravidla po výpadku dodávky elektrickej energie. Z tohto dôvodu v prípade problémov kontaktujte svojho správcu siete, ktorý má najlepšie znalosti so sieťovou infrašktruktúrou. Firmu EXALOGIC kontaktujte len v prípade poškodenia databázy alebo iných problémov, ktoré nedokáže Váš správca vyriešiť.

Microsoft Access (súbor MDB) - možné príčiny a riešenia

 Microsoft  SQL Server a MySQL - možné príčiny a riešenia

Obrázok č. 1: Rozšírené nastavenie Windows Firewall

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018