Pomocník systému OBERON
Automatické zálohovanie

Základné informácie

Nastavenie Automatického zálohovania

  1. Aktivujte program OBERON Center (ponuka Servis, položka Automatické zálohovanie alebo pomocou systémovej ikony v oznamovacom paneli Windows) a prejdite na záložku Automatické zálohovanie. Tu sa nachádza zoznam definovaných zálohovaní. Jednotlivých zálohovaní môže byť viac a môžu sa líšiť nastavením údajov pre zálohovania ako aj spôsobu a času spustenia, prípadne umiestnenia záložného súboru.
  2. Vytvorte nové, alebo upravte existujúce zálohovanie pomocou tlačidla Pridať/Upraviť a vyberte spôsob zálohovania podľa toho čo požadujete zálohovať. Ak požadujete zálohovať Microsoft  Access databázu, alebo rôzne iné súbory na disku počítača, vyberte Štandardná záloha. Ak požadujete zálohovať databázu SQL servera, vyberte možnosť Záloha databázy SQL servera.  Otvorí sa formulár Zálohovanie údajov, v ktorom je potrebné nastaviť parametre zálohovania.
  3. Automatické zálohovanie je definované, server automatickej aktualizácie vykonávajúci zálohovanie vo zvolenom čase.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018