Pomocník systému OBERON
Automatické úlohy

Základné informácie

Popis formulára Automatické úlohy

Typ úlohy

Názov

Nastaviť

Vykonávať na počítači, pod používateľom

Automatické úlohy sa môžu aktivovať manuálne, prípadne automaticky vo zvolenej časovej perióde (zvolenou časovou periódou môže byť deň, týždeň, mesiac). Automatické úlohy môže byť vykonávaný aj viackrát za deň (viacnásobný transport), pričom je možné zadať časový interval (v minútach) medzi jednotlivými transportami.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018