Pomocník systému OBERON
Import kurzového lístka

Základné informácie

Princíp fungovania

Nastavenie sťahovania kurzového lístka v sieťovej prevádzke

V prípade, že sa OBERON používa v lokálnej počítačovej sieti, pričom údaje sú umiestnené na jednom z nich, prípadne na servery, podľa postupu uvedeného nižšie, kurzový lístok stačí nastaviť na jednom počítači (servery). Na ostatných počítačoch nie je potrebné mať nastavené sťahovanie kurzového lístka. Program automaticky vo zvolenom čase stiahne kurzový lístok a uloží ho do nastavenej databázy.

  1. Otvorte program OBERON Center.
  2. V oddiele Automatické úlohy kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte databázu, do ktorej bude naimportovaný kurzový lístok.
  3. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, vyberte typ úlohy: Import kurzového lístka z ECB. V záložke Doplňujúce nastavenia je možné zvoliť časový plán, kedy má byť kurzový lístok stiahnutý.
  4. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenia automatickej úlohy Import kurzového lístka. Je potrebné zadať kódy mien, ktoré sa majú sťahovať, napríklad USD, CZK, PLN, HUF.
  5. V záložke Databáza je možné nastaviť ďalšie firmy (databázy), do ktorých sa má stiahnutý kurzový lístok ihneď po stiahnutí zapísať.
  6. Stlačením tlačidla OK bude automatická úloha typu Import kurzového lístka uložená.
Bližší popis formulára získate v téme Formulár Nastavenia automatickej úlohy "Import kurzového lístka".
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018