Pomocník systému OBERON
Komunikácia s PDA

Nastavenie komunikácie pre Pokladnica OBERON pre PDA

 Postup pri nastavení programu Pokladnica OBERON pre PDA

1. Nastavenie OBERON Center

  1. Aby mohla byť vytvorená komunikácia medzi PDA zariadením a počítačom, je potrebné nastaviť TCP/IP port, na ktorom bude OBERON Center a PDA zariadenie komunikovať. Program OBERON Center sa spúšťa automaticky po spustení počítača, ak sa nespustí sám je potrebné ho spustiť manuálne (štandardne sa nachádza v zložke OBERON\Share\System\OBERON Center.exe). Kliknite na Servery - Komunikácia s PDA zariadeniami.
  2. Kliknutím na tlačidlo Vlastnosti nastaviť sa zobrazí formulár. začiarknite možnosť Automaticky spustiť, TCP/IP port servera môžete nechať nastavený na hodnote 10520 (v prípade, že používate Firewall, povoľte príslušný port). Ďalej zadajte cestu k databázovému súboru, s ktorým bude OBERON Center pracovať. Musí byť totožný zo súborom, s ktorým pracuje program Pokladnica OBERON (nastavenie je možné zistiť v ponuke Pomocník - O programe, tlačidlo Detaily).
  3. OBERON Center je potrebné reštartovať, stlačte tlačidlo Reštartovať v zložke Servery - Komunikácia s PDA zariadeniami.
V prípade, že program OBERON Center nie je spustený na rovnakom počítači ako program Pokladnica OBERON, je potrebné nastaviť tlačiareň, na ktorú bude OBERON Center tlačiť objednávky do kuchyne. Nastavenie je potrebné vykonať v programe Pokladnica OBERON, ponuka Servis, položka Zariadenia. Pridajte druh zariadenia Tlačiarne pre kuchyňu, dôležitým nastavením je zadať počítač na ktorom je spustený OBERON Center.

2. Nastavenie v programe OBERON - Agenda firmy

  1. V systéme OBERON - Agenda Firmy zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia PDA zariadenia. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať názov PDA a TCP/IP port(spravidla býva nastavená na 10520).
  2. Vráťte sa do programu OBERON Center, stlačením tlačidla Spustiť sa komunikácia spustí, tlačidlo Reštartovať aktualizuje komunikáciu.

3. Nastavenie bezdrôtového pripojenia WiFi

  1. V PDA zariadení kliknite na ponuku Štart - Nastavenie - Pripojenie - Sieťové karty. V položke Bezdrôtová sieť je možné nakonfigurovať bezdrôtovú sieť WiFi. Pokiaľ nie je sieť zobrazená automaticky, kliknite na Pridať nové.
  2. V záložke Sieťové adaptéry nastavte pripojenie sieťovej karty v zariadení na Work, a adaptér na Wireless Card. Zvolením Wireless Card ďalej definujte IP adresu a službu DNS. Pokiaľ viete IP adresu, môžete ju priamo zadať.
Nastaviť pripojenie WiFi je možné aj priamo v programe Pokladnica OBERON pre PDA z úvodnej obrazovky kliknutím na ikonku . V prípade, že chcete nastaviť program Pokladnica OBERON pre PDA, získate v téme Prvé kroky.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018